Rørleggerentreprenør
Andersen & Andersen AS har gjennomgått en jevn ekspansjon, og de erfaringer
bedriften etter hvert har fått i rasjonalisering av rørleggerarbeider fra tidligere
oppdrag, er nyttiggjort på andre felter innen vårt arbeidsområde som skoler,
sykehus, lett- og tungindustri.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Andersen & Andersen AS er medlem av
•  Norsk Rørleggerbedrifters Landsforening (NRL)
•  Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rørlegger Andersen & Andersen AS er godkjent innenfor følgende godkjenningsområder
•  Ansvarlig utførende for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 2.
Ansvarlig kontrollerende for utføring av bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Andersen & Andersen AS | Noatunvn. 14 | 1654 Sellebakk | tlf/fax 69 32 59 55 | send e-post