Kvalitetssikring
Vår kvalitetspolitikk sier
”Selskapet skal levere de riktige produktene til riktig tid, i riktig antall, til riktig pris og
i henhold til avtale. Dette gjelder for all leveranse av både varer og tjenester.”


Kvalitetstankegangen er nå utviklet lenger enn til kontroll av produksjons-
prosesser og produkter. Kvalitetsstyring er et viktig element i bedriften, og
omfatter alle funksjoner.

For å oppnå dette skal Andersen & Andersen´s kvalitetssystem (KS) brukes på
følgende måte
•  Prosjektansvarlig skal sørge for at KS blir tilpasset prosjektet/oppdraget.
•  Prosjektansvarlig skal sørge for at KS er kjent for, og brukt av, alle underleverandører.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Andersen & Andersen AS | Noatunvn. 14 | 1654 Sellebakk | tlf/fax 69 32 59 55 | send e-post